Achtergrond boerenwandelpad De Uitloper

Opgelet: wordt in een nieuw venster geopend. PDFAfdrukkenE-mail

Horssen-Molenhoek, boerenwandelpad "de Uitloper"

Het wandelpad kronkelt zich door het buurtschap "de Molenhoek", noordelijk gelegen in Horssen, dat sinds 1984 opgenomen is in de gemeente Druten.
De Molenhoek is een rivierduin, die kan worden beschouwd als de meest westelijke uitloper van het rivierduinlandschap dat doorloopt via Bergharen naar Hernen en Wijchen.
De boven de rivierstand gelegen zandrug leende zich uitstekend voor één van de .oudste bebouwingen van Horssen.
Oostelijk, aan de huidige Kloosterweg, werd in de middeleeuwen het klooster O.L.v. van het Holtmeer gevestigd.
In 1547 werd hier het verdrag van Holtmeer gesloten, waarin afspraken zijn vastgelegd t.a.v. de afwatering van Maas en Waal.
Het klooster is tijdelijk in bezit geweest van de orde van de Tempeliers.

De Molenhoek ontleent zijn naam aan de twee elkaar opvolgende korenmolens, die hier tot 1956 hebben gestaan.
Noordelijk wordt de Molenhoek begrensd door twee parallelle weteringen: de  Oude Wetering, uit 14e eeuw, en de Broekse Leigraaf, gegraven in de crisisjaren 1930-1940.
Beide kanalen lopen westelijk tot het Scharenburgse schutlaken, waarvan de openstelling in het verleden vaak heeft geleid tot ruzies tussen de boven- en benedenwaarts gelegen dorpen.
De Molenweg, met name het verbindingsstuk tussen de Molenhoek en de dorpskern, is een dam, die onderdeel uitmaakt van de oude Communicatieweg, de dwarsverbinding annex dijk tussen Appeltern en Druten.
Aan weerszijden van de Molenweg zorgde het kwelwater voor ondergelopen weilanden.
Ten zuidwesten en noorden van de Molenhoek kwam men vroeger direct terecht in een soort moerasgebied, genaamd het Broek.
De natuurlijke, deels gekanaliseerde, waterloop "het Goor" zorgt voor afwatering vanaf de zandheuvels van Bergharen via het laagveld in de Oude Wetering.
In het westen ligt de "Heerlijkheid Horssen" met zijn eendenkooi.
Ten behoeve van zandwinning voor de Midden Maas-en-Waalweg is eind zeventiger jaren.
in het laagveld een plas ontstaan, genaamd" 't Goor"; rond dit meer, is door het Gelders landschap een natuurgebied aangelegd, dat deel uitmaakt van de ecologische verbindingszone, die loopt vanaf Heumen richting Dreumel.
Omdat het pad zich door weilanden begeeft is het voor honden verboden.

Wij wensen u een aangename wandeling; trek wel geschikt schoeisel aan afhankelijk van de weersomstandigheden want u loopt deels door weilanden en langs bouwland.
Wij zijn de aanliggende en deelnemende ondernemers en de initiatiefgroep: Bea Bosch, Marianne Theunissen, Jo van de Berg en Jan Herckenrath.
Zie ook: www.boerenwandelpad.nl